Därför säger vi NEJ

Svedala Kommun har långtgående planer att godkänna uppförandet av en anstalt i kommunen. Detta till trots att kommunen bekräftat att ingen utredning gällande konsekvensanalys, cost / benefit eller ekonomisk kalkyl genomförts. Det finns inte ens en skriftlig lista över fördelar och nackdelar.

En ny kriminalvårdsanstalt med påverkan långt fram i tiden samt med stor yta i anspråk är ett komplicerat ärende för en förtroendevald politiker att besluta om utan en riktig utredning eller underlag. Fördelar som 200 anställningsplatser, vilka majoriteten kommer vara boende i grannkommun, och påverkan på handel – ger begränsad ekonomisk fördel för kommunen och måste sättas i relation till minskad attraktionskraft med förlorad tillväxt på villapriser till följd. 

Vi tycker Svedala har en underbar natur och ett väldigt bra läge i Skåne som skapar unika förutsättningar för en framgångsrik kommun. Ett fängelse sätter stora av dessa värden på spel och därför säger vi NEJ till bygget av Svedalafängelset. Säg NEJ du också genom att skriva på.