Röster och argument mot fängelset

Det finns ett flertal olika negativa konsekvenser av en fängelseetablering som man kan se från andra kommuner.Här listar vi upp några av dem.

Svedalas Attraktivitet och Villapriser

Svedalas attraktivitet som boendekommun kommer att sjunka många pinnhål och det kommer ge lägre priser på befintligt villabestånd och påverka nyinflyttningarna mycket negativt. Hur har man reviderat inflyttnings och nybyggnadsprognosen från kommunens sida?

Mikael Ottosson är mäklare i kommunen:
"Det finns en stor risk för att en sån här etablering kommer att sänka villapriserna i kommunen. Värst blir det naturligtvis för dem som bor närmst anläggningen där priserna kan komma att halveras på sikt, men även för övriga villaägare i kommunen kommer priserna att påverkas negativt"

Påverkan på kulturlandskap, estetik och miljö

Den här anläggningen är 30 ha stor. Det motsvarar 49 allsvenska fotbollsplaner! Naturligtvis så kommer detta spela en stor roll på kulturlanskapet och vår unika miljö som finns i och runt Svedala.

Jan Bergfelt fd Stadsarkitekt Svedala:
"Att man inte kunnat se och förstå hur detta slår mot en av kommunens viktigaste värdegrund och varumärke – den unika  naturmiljön – är obegripligt.
De ingrepp som detta skulle åstadkomma vore förödande, inte bara på Svedalas värdegrund, utan även hur omvärlden skulle se på Svedala som kommun."

Varför jordbruksmark? 

Runt Svedala finns en av de bästa jordbruksmarkerna i hela landet. Det är helt galet enligt oss att ta denna mark och förstöra den för all framtid genom att lägga ett fängelse här.

Carl Ramel Lantbrukare, medlem LRF, Den goda Jorden:
"Det finns ett stort antal placeringar som är mycket bättre ur ett samhälsekonomiskt perspektiv. Placera fängelset på t.ex. Revingehed eller Hässleholms gamla skjutfält där det inte stör någon samtidigt som vi inte använder vår bästa jordbruksmark. Dessutom äger staten redan denna mark.

Minimal Handelspåverkan

Pendlarna som jobbar på sturup märker man inte av inne i Svedala tätort. Det finns ingenting som talar för att det skulle bli annorlunda med fängelsets personal. De ekonomiska fördelarna som politikerna talar om (även om de slog in) inte ens räcka till en extra anställd på kommunen.

Nils Thott, ekonomisk analytiker:
"Vi har gjort en ekonomisk analys av den här påstådda ökade handeln och även om den skulle inträffa är resultatet av den mycket mycket liten, om den ens går att räkna på. Den räcker inte ens till 1 heltidsanställd på kommunen"

Minskade skatteintäkter

Inkomstskatt från de boende och nyinflyttade är Kommunens största intäktskälla (2/3)
Kommunens kommer få minskade intäkter pga. Svedalas lägre attraktivitet som boendekommun. Kommunen har mycket stora utgifter i form av utbyggnad i Bara samt nya Aggarps skolan vilket man lånat stora belopp till med negativ ränta. Stiger räntan och nyinflyttningstakten minskar är det en katastrof för kommunens ekonomi.
Den bästa kommunekonomin är att satsa på att vara en attraktiv boendekommun. Detta gör man genom att fortsätta det fina arbete kommunen hittills gjort med utbyggnad men framförallt genom att satsa på daghem, skolorna, föreningslivet i form av ungdomsidrott. Det är bra sådan samhällservice som får familjer att flytta till kommunen.

Varför tackade övriga kommuner nej? 

Hur skiljer sig våra grannkommuners syn på ett fängelse och dess kommunpåverkan från Svedala kommuns syn?
Varför har de valt att tacka Nej, och vilka prioriteringar har dessa kommuner gjort? Och varför var flertalet av grannkommunerna inte ens intresserade av att träffa Kriminalvården?

Sven-Åke Strandberg, Kommunstyrelsen Skurups kommun:
"Skurup, liksom Svedala är ju en kommun som ligger mycket bra till i den expansiva sydvästra delen av Skåne. Det kommer inom de närmsta åren vara många barnfamiljer som behöver flytta ut till dessa. Att då försämra sin attraktionskraft med en sån här anläggning är för mig vansinne."

Den demokratiska processen 

Hur har man lyckat få den politiska processen att gå så oerhört fort, detta är exceptionellt och var har medborgarna kunnat tycka och påverka processen. Denna exceptionella hastighet har gjort lokaliseringsutredningen är extremt tunn. Krav på ordentlig utredning före beslut. Hur kan man säga nej till en folkomröstning, andra kommuner har haft folkomröstningar om betydligt mindre frågor, se lista på valmyndighetens hemsida.