Varför inte var

Kommunen har hanterat denna fråga på ett exceptionellt snabbt sätt och egentligen bara fokuserat på frågan Var? Vi säger Varför?

Hur har man lyckat få den politiska processen att gå så oerhört fort och var har medborgarna kunnat tycka och påverka processen. Denna exceptionella hastighet har gjort lokaliseringsutredningen är extremt tunn. Krav på ordentlig utredning före beslut. Hur kan man säga nej till en folkomröstning, andra kommuner har haft folkomröstningar om betydligt mindre frågor, se lista på valmyndighetens hemsida.

En sån här anläggning byggs ungefär vart 50:e år och det är ett mycket komplicerat beslut att ta. Särskilt för en förtroendevald politiker.Vi har efterfrågat underlaget som styrker att det finns klara fördelar med anläggningen men får till svar att DET FINNS INGET SÅDANT UNDERLAG.

Därför säger vi NEJ till bygget av Svedalafängelset. Säg NEJ du också genom att skriva på.