Folkomröstning om etablering av ett fängelse i Svedala

Kommunfullmäktige har beslutat att en folkomröstning om en fängelseetablering ska hållas söndagen den 26:e maj 2019, i samband med EU-valet.

Frågan som skall ställas är:

”Vill du att ett fängelse skall etableras i Svedala Kommun”,

med svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”Jag avstår från att ta ställning”.

Bakgrund

Begäran om en folkomröstning i frågan om en fängelseetablering i Svedala inlämnades av Fängelsefritt Svedala Samordningsförening till Kommunstyrelsen den 3 september 2018. Som underlag överlämnades namnunderskrifter på 2 263 personer boende i Svedala Kommun. En enig kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att en folkomröstning skulle hållas.

Tre politiska partier har tagit ställning mot en fängelseetablering: Älska Svedala, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Övriga partier är positivt inställda.